Згода на обробку персональних даних

Цією згодою-повідомленням, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БГВ» (далі – «Фонд»), свою згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх та моєї новонародженої дитини персональних даних, в тому числі: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; здійснення благодійних акцій, надання пожертв та інших благ, в тому числі у партнерстві з іншими органами, установами, організаціями, підприємствами, юридичними та фізичними особами; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до законодавства України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду. 

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних Фонду, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних, зокрема, але не виключно будь-яким  органами, установами, організаціями, підприємствами, юридичними та фізичними особами в межах реалізації мети. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин. 

Цим документом підтверджую, що я письмово повідомлена про включення моїх персональних даних до бази персональних даних Фонду, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».  

Цим документом надаю БФ «БГВ» свою безумовну згоду на використання мого імені та імені моєї новонародженої дитини для публікації, в тому числі в засобах масової інформації, соціальних мережах та телебаченні, текстових матеріалів, а також фото- і відео матеріалів з моїм зображенням та зображенням моєї новонародженої дитини, пов’язаних з діяльністю Благодійної організації «Благодійний фонд «БГВ» 

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.